Po vyplnení všetkých obligatórnych políčok formulára obdržíte poštou, resp. online formou Váš ID autorizačný
                      kód. Po jeho vyplnení do príslušného políčka máte možnosť zadefinovať 1 otázku z oblasti účtovníctva alebo
                      ekonomického poradenstva. Spoločnosť  FINACCON, s.r.o. Vám poskytne odpoveď, ktorú sa môžete
                      dozvedieť po opätovnom prihlásení pod rovnakým ID kódom.
meno e-mail
priezvisko, titul adresa
firma PSČ
  charakteristika firmy
  odoslať
sídlo spoločnosti kancelária v Bratislave kancelária v Martine
    FINACCON, s.r.o.
Kollárova 1503/8
949 01 Nitra
  FINACCON, s.r.o.
Kýčerského 10
811 05 Bratislava
  FINACCON, s.r.o.
Jesenského 26
036 01 Martin
koppelaar@finaccon.sk    www.finaccon.sk  tel.: +421 2 5262 1027
    zilikova@finaccon.sk      fax: +421 2 5262 1029
© 2005  finaccon, s.r.o.       webmaster  :: incredible.sk