Mzdová agenda:
 výplatné listiny, mzdové listy
 potvrdenia o príjmoch, evidencia dovoleniek
 výpočty nemocenských dávok
 prehľady o vymeriavacích nákladoch, výkazy do poisťovní
 ročné zúčtovania dane zo závislej činnosti a príprava dokladov pre účtovníctvo
 Personálna agenda:
 pracovné zmluvy, evidenčné listy
© 2005  finaccon, s.r.o.       webmaster  :: incredible.sk