Komplexné poradenstvo pred založením spoločnosti:
 poradenstvo pri voľbe vhodnej formy spoločnosti a následne jej založenie
 spracovanie podnikateľského plánu
 pomoc pri registrácii novovzniknutej spoločnosti na príslušných úradoch a inštitúciách
 rozbehnutie účtovníctva a sprostredkovanie dodatočných služieb v zmysle požiadaviek
 Komplexné poradenstvo počas existencie spoločnosti:
 analýza jednotlivých podnikateľských aktivít spoločnosti ako aj celkového stavu spoločnosti
 návrhy riešení za účelom zvyšovania efektívnosti podnikateľských aktivít
 vypracovanie podkladov pre banky a iné inštitúcie pri získavaní cudzích zdrojov pre spoločnosť
 poradenstvo pri rozširovaní aktivít spoločnosti
 Komplexné poradenstvo pri ukončení prevádzky spoločnosti:
 poradenstvo pri zrušení a likvidácii spoločnosti
 Iné služby :
 zastupovanie fyzických a právnických osôb pred daňovými orgánmi, podávanie odvolaní a dalších
 písomností
 iné administratívne práce v zmysle požiadaviek
© 2005  finaccon, s.r.o.       webmaster  :: incredible.sk