Hlavné zameranie spoločnosti FINACCON s.r.o po jej založení bolo vedenie jednoduchého a podvojného
   účtovníctva. Z dôvodu rozširovania sa podnikateľského priesoru, a tým aj možností poskytnúť širšie spektrum
   služieb pre domácich a zahraničných zákazníkov, ako aj neustále meniacej sa legislatívy, spoločnosť
   FINACCON oslovila svojich zákazníkov s ponukou komplexných služieb spojených účtovným, ekonomickým a
   finančným poradenstvom.
  
  Spoločnosť FINACCON s.r.o. patrí medzi menšie podniky a jej charakteristikou je, že spolupracuje s odborníkmi
   z rôznych oblastí na báze externého poradenstva. Zamestnanci spoločnosti FINACCON s.r.o. majú odborné a
   jazykové znalosti , ktoré získali počas vykonávania prác v spoločnostiach v niekoľkých krajinách európy.
  
  Cieľom našej spoločnosti je zefektívnenie činnosti našich klientov, zjednodušenie administratívnych prác,
   vytvorenie časového priestoru pre rozvoj vlastných podnikateľských aktivít, ktoré zabezpečia ich pozíciu na
   trhu.
  
  Okrem flexibility a komplexnosti poskytovaných odborných služieb spoločnosti FINACCON s.r.o. ponúka
   individuálny prístup ku každému zmluvnému partnerovi.
  
  Sahou našej spoločnosti je vytvorenie obchodného vzťahu založeného na obojstrannej dôvere, diskrétnosti,
   serióznosti a maximálnej spokojnosti našich partnerov.
© 2005  finaccon, s.r.o.       webmaster  :: incredible.sk