+421 2 5262 1027

email@finaccon.sk

Účtovníctvo a
poradenstvo

Hlavné zameranie spoločnosti FINACCON, s.r.o po jej založení bolo vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Z dôvodu rozširovania sa podnikateľského priestoru, a tým aj možností poskytnúť širšie spektrum služieb pre domácich a zahraničných zákazníkov, ako aj neustále meniacej sa legislatívy, spoločnosť FINACCON oslovila svojich zákazníkov s ponukou komplexných služieb spojených účtovným, ekonomickým a finančným poradenstvom.

Kto sme

Spoločnosť FINACCON s.r.o. patrí medzi menšie podniky a jej charakteristikou je, že spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí na báze externého poradenstva. Zamestnanci spoločnosti FINACCON s.r.o. majú odborné a jazykové znalosti , ktoré získali počas vykonávania prác v spoločnostiach v niekoľkých krajinách európy.

Cieľ

Cieľom našej spoločnosti je zefektívnenie činnosti našich klientov, zjednodušenie administratívnych prác, vytvorenie časového priestoru pre rozvoj vlastných podnikateľských aktivít, ktoré zabezpečia ich pozíciu na trhu.

Individuálny prístup

Okrem flexibility a komplexnosti poskytovaných odborných služieb spoločnosti FINACCON s.r.o. ponúka individuálny prístup ku každému zmluvnému partnerovi.

Dôvera

Snahou našej spoločnosti je vytvorenie obchodného vzťahu založeného na obojstrannej dôvere, diskrétnosti, serióznosti a maximálnej spokojnosti našich partnerov.