+421 2 5262 1027

email@finaccon.sk

Ekonomické a
účtovné poradenstvo

Komplexné poradenstvo pred 
založením spoločnosti

 • poradenstvo pri voľbe vhodnej formy spoločnosti a následne jej založenie
 • spracovanie podnikateľského plánu
 • pomoc pri registrácii novovzniknutej spoločnosti na príslušných úradoch a inštitúciách
 • rozbehnutie účtovníctva a sprostredkovanie dodatočných služieb v zmysle požiadaviek

Komplexné poradenstvo počas existencie spoločnosti

 • analýza jednotlivých podnikateľských aktivít spoločnosti ako aj celkového stavu spoločnosti
 • návrhy riešení za účelom zvyšovania efektívnosti podnikateľských aktivít
 • vypracovanie podkladov pre banky a iné inštitúcie pri získavaní cudzích zdrojov pre spoločnosť
 • poradenstvo pri rozširovaní aktivít spoločnosti

Komplexné poradenstvo pri 
ukončení prevádzky spoločnosti

 • poradenstvo pri zrušení a likvidácii spoločnosti

Iné služby

 • zastupovanie fyzických a právnických osôb pred 
daňovými orgánmi, podávanie odvolaní a dalších písomností
 • iné administratívne práce v zmysle požiadaviek