+421 2 5262 1027

email@finaccon.sk

Jednoduché a

podvojnové účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

 • peňažný denník
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • evidencia spracovanie DPH
 • výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • spracovanie účtovnej závierky a daňové priznanie

Podvojné účtovníctvo

 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • pokladničná kniha
 • hlavná kniha, kniha analytickej evidencie
 • obratové predvahy súvahových, nákladových a výnosových účtov
 • obratové predvahy súvahových, nákladových a výnosových účtov
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku účtovaného do spotreby
 • evidencia a spracovanie DPH
 • spracovanie účtovnej závierky vrátane daňového priznania
 • spracovanie prílohy k daňovému priznaniu a cash-flow